Zákony, verejná správa

Práva spotrebiteľa - Internetové stránky venované ochrane spotrebiteľov na Slovensku.
Zbierka.sk - Verejne dostupná zbierka zákonov. Denne aktualizované údaje.
epi.sk - Najrýchlejšie ekonomické a právne informácie dostupné v každom čase.
Portal.gov.sk - Ústredný portál verenej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy.