Rátanie klikov na externý odkaz s využitím javascriptu

Predčasom som narazil na problém, ako riešiť rátanie klikov na externé linky na mojej stránke. Nechcel som však upustiť od korektnej url adresy v odkaze a zároveň som sa nechcel zrieknuť aspoň orientačných štatistík.

Meniny na stránkach za pomoci javascriptu

Častým doplnkom webových stránok je zobrazovanie menín na aktuálny deň. Je to veľmi jednoduchá vec, ktorá čiastočne oživí navštívenú stránku. Veľmi používaným riešením vkladania menín je využitie javascriptu.

Náhrada target pomocou javascriptu

Na veľkom množstve webov sa využíva doctype typu xhtml-strict. Len málokto si však uvedomí, že v ňom nie je podporovaný parameter target pre odkazy. Aké sú teda možnosti jeho náhrady?