Netiketa - e-mail

Donedávna jediný spôsob komunikácie zasielaním papierových listov je postupne vytláčaný do úzadia e-mailami. Vzniká tak výrazné uvoľnenie štruktúry a formy. Je to vhodné, alebo predsa len treba dodržiavať nejaké pravidlá?

Netiketa - ICQ

Častým kanálom pre komunikáciu sa stávajú messengery. Teda programy umožňujúce online písomnú komunikáciu medzi ľuďmi. Na Slovensku a v Česku má asi najvýznamnejšie zastúpenie ICQ.

Netiketa - správanie na internete

V poslednom čase sa začína častejšie objavovať výraz netiketa. O čo vlastne ide? Tento pojem vznikol spojením net a etiketa. Voľný preklad by teda znel pravidlá správania sa na internete. Ide teda o súhrn pravidiel platiacich pri komunikácii prostredníctvom internetových služieb.

Ako správne písať?

Či chceme, alebo nie, v poslednom období sa prudko rozširuje písomná komunikácia na úkor ústnej. Posielame oveľa viac e-mailov, SMS správ, využívame najrôznejšie online komunikačné nástroje.