Ako zapnúť register globals v php

Návodov, ako to jednoducho povoliť sa nájde na nete veľmi veľa, no posledné verzie php už neumožňujú len tak jednoducho túto funkčnosť povoliť. Ako sa s tým teda vysporiadať?

POST v PHP, rýchlo a jednoducho

Článkov, ako realizovať POST dát v PHP je nespočetné množstvo. No po prečítaní väčšiny z nich často nadobúdam pocit že jednoduché riešenia neexistujú. Preto som sa rozhodol prispieť svojou kvapkou do mora článkov tohto zamerania.

RSS - rýchlo a jednoducho

Pri tvorbe RSS pre túto stránku bolo čerpané z viacerých zdrojov. V tomto článku je teda zhrnutie základných poznatkov k rýchlemu a jednoduchému vytvoreniu vlastného RSS kanálu.

mod_rewrite - základy

Téma nie priamo z kategórie php-mysql, no keďže súvis s peknými url je nepopierateľný, bola zaradená práve sem. Častým problémom nielen začínajúcich tvorcov webov je práve použitie a nastavenie mod_rewrite. Na co vlastne slúži a ako s nim pracovať?

Chyby, chyby, chybičky

Vývoj každého projektu, ktorý má aspoň trošku "inteligencie" je sprevádzaný chybami. Je to spôsobené hlavne tým, že bežný užívateľ sa vždy správa úplne inak, ako autor projektu naivne predpokladá. Okrem toho vstupuje aj jeden z Murphyho zákonov, tvrdiaci že najnevhodnejšia kombinácia vstupných parametrov nastane vždy v tom najnevhodnejšom čase. (dodnes netuším, ako to ten človek vedel)

Formátovanie telefónneho čísla

Občas sa vo webových projektoch stretneme so zadávaním telefónneho čísla. Ak ho chceme následne vypísať na stránke, často vyzerá inak usporiadané, ako by sme si predstavovali. Je to spôsobené tým, že každý užívateľ svoje číslo napíše v inom formáte. Niekto oddeľuje medzerami, ďalší medzery nepoužije, ale dá pomlčku (prípadne lomítko) medzi predvoľbu a číslo.

"Pekné url" - ako na ne?

V poslednom čase veľa webových projektov začína využívať tzv. pekné url (nazývané slangovo tiež cool url), kde priamo z adresy dokážeme približne určiť, čoho sa týka obsah stránky.