Netiketa - správanie na internete

V poslednom čase sa začína častejšie objavovať výraz netiketa. O čo vlastne ide? Tento pojem vznikol spojením net a etiketa. Voľný preklad by teda znel pravidlá správania sa na internete. Ide teda o súhrn pravidiel platiacich pri komunikácii prostredníctvom internetových služieb.

Najväčším problémom pri nepriamej komunikácii prostredníctvom internetu je, že človek, ktorému náš odkaz adresujeme nepozeráme do očí, ako je to pri bežnej komunikácii.

Je oveľa jednoduchšie niektoré veci napísať, ako by ich bolo povedať pri osobnom stretnutí. Dôležité je však uvedomiť si, že napísaný text nebude čítať počítač, ale že na druhej strane bude sedieť človek. Vždy sa treba zamyslieť nad tým, ako by sme sa my sami tvárili, a nad čím by sme uvažovali po prečítaní správy, ktorú plánujeme niekomu poslať.

Tu nejde iba o e-maily, ktoré sú priamo adresované konkrétnej osobe, ale aj o najrôznejšie sťažnosti písané napríklad poskytovateľovi internetu, o príspevky v najrôznejších fórach a diskusiách.

Veľakrát sa aj na stránkach internetových denníkoch v diskusiách vôbec nepíše o téme ktorej sa venoval článok, ale je to skôr ostrá výmena názorov medzi skupinami prispievateľov. Je potom možno na škodu, že takéto diskusie nebývajú moderované, čím by sa aspoň čiastočne dalo usmerniť niť rozhovoru, aby sa výrazne neodklonila od nastolenej témy.