Ako správne písať?

Či chceme, alebo nie, v poslednom období sa prudko rozširuje písomná komunikácia na úkor ústnej. Posielame oveľa viac e-mailov, SMS správ, využívame najrôznejšie online komunikačné nástroje.

Možno budú niektorí namietať, že dôležitý je obsah a nie forma, ale napriek tomu tvrdím, že aj forma má svoje miesto v komunikácii. Určite sa ľahšie číta správa, ktorá je úhľadne usporiadaná, ako len zhluk znakov s miestami zabudnutými medzerami. Aj keď sa to možno nezdá, ale typografia má aj v 21. storočí svoj význam.

Dôležitý je aj pravopis

Pri písaní akéhokoľvek textu je potrebné vyvarovať sa pravopisným chybám. Je iné písať známemu SMS, kde sa niektoré chyby ignorujú, ale je neprípustné publikovať články s výraznými chybami. Najčastejšie zamenené i/y.

Interpunkčné znamienka

Pred bodkou, čiarkou, otáznikom, výkričníkom, ... sa nikdy nepíše medzera. Tá patrí za ne.

Často sa stáva ,že v texte použijeme čiarku. Často sa stáva, že v texte použijeme čiarku.

Zátvorky

V časoch nedávno minulých sa namiesto zátvoriek používali lomítka "/" (bolo to najmä z dôvodu, že písacie stroje zátvorky často neobsahovali). Tento zápis už v dobe, keď takmer všetky texty sa píšu na počítači nemá opodstatnenie. Pri písaní bežného textu sa využívajú okrúhle zátvorky "(", ")".

Najčastejšou chybou( pri písaní zátvoriek )je... Najčastejšou chybou (pri písaní zátvoriek) je...

Teda medzera je na vonkajšej strane zátvorky.

Odseky

Pri dlhších textoch je vhodné používať odseky. Tými oddeľujeme logické časti textu. Napísaný text sa takto stáva prehľadnejším, a orientácia v ňom je jednoduchšia.

Ale... nikto nie je dokonalý. A urobiť chybu pri rýchlom písaní textu sa podarí každému. No týchto pár tipov môže pomôcť k tomu, aby náš písomný prejav vyzeral kultúrnejšie.