Hello world - rýdzo slovenský výraz

Pred pár dňami sme boli svedkami spustenia podpory prekladania z a do slovenčiny prekladačom google translate. Keďže nejde o štandardný slovníkový preklad, ale štatistický na základe porovnávania podobnosti textov, môžu sa vyskytovať zaujímavé vlastnosti prekladu.

Na jeden z nich som natrafil čírou náhodou keď som prekladač testoval. Prvá vec, ktorá mi napadla bola známa programátorská fráza Hello world, ktorou začína snáď každý manuál k programovaniu. Prirodzene som očakával relevantný preklad z Angličtiny do Slovenčiny, no na moje prekvapenie, výsledkom bol nezmenený text teda Hello world.

Hello world po slovensky

Faktom je, že pri prekladaní manuálových stránok a návodov sa spomínaný výraz necháva v originálnom znení, a preto na základe pravdepodobnosti je text preložený správne.