Ako sa Bounce rate zo dňa na deň na polovicu prepadol

Pre čitateľov používajúcich štatistické nástroje Google Analytics nie je tento pojem neznámy. No predsa si neodpustím aspoň párslovný popis. Bounce rate udáva počet návštevníkov stránky, ktorí pri vstupe už neklikli na jej ďalší odkaz ale ju hneď opustili. Vysoký Bounce rate teda znamená, že ľudí stránka nezaujíma, alebo...

Jednou mojou narýchlo vytvorenou stránkou sú meniny pre iPhone, ktorej jediným poslaním je poskytnúť návod, ako si túto službu nastaviť. Všetky potrebné informácie boli dostupné priamo na nej a teda nebol najmenší dôvod kliknúť niekam ďalej.

Ako už správne tušíte, Bounce rate dosahoval hodnotu blížiacu sa k 100 percentám.

Po tomto zistení došlo k rozdeleniu stránky na 2 časti. Úvodná s krátkym popisom a stránka s postupom nastavenia.

A tak zo dňa na deň sa Bounce rate na polovicu prepadol.