Pagerank, je skutočne taký dôležitý?

Tvorcovia webových projektov, ale často aj sami zadávatelia sú v poslednom čase akoby posadnutí naháňaním sa za čo najvyšším pagerankom.

"Pagerank je v podstate akýsi ukazovateľ kvality stránky...", je však závislý od konkrétneho vyhľadávacieho robota.

Od hodnoty tohto parametra sa odvíja rýchlosť a hĺbka indexovania stránok samotným robotom. No ak si uvedomíme, že priemerná firemná prezentácia sa mení veľmi zriedkavo, prípadne u veľa firiem skoro vôbec, stáva sa naháňačka za vysokým rankom iba "zbytočným športom".

Na najrôznejších projektoch sa píše o spôsoboch zvyšovania pageranku. Všeobecne platí, že ak bude odkaz na stránku vložený na stránku, ktorá sama má už vysoký pagerank, tak aj váš bude narastať. No je problém presvedčiť napríklad Karlovu Univerzitu v Prahe o tom, aby pridala odkaz na nejaký vznikajúci web na svoje stránky.

Oveľa dôležitejšie, ako honba za pagerankom je, zaoberať sa obsahom stránky a optimalizáciou pre vyhľadávače. Ak bude na stránke kvalitný obsah, bude v konečnom dôsledku samotný pagerank narastať. A ten bude tým vyšší, čím viac stránok bude odkazovať na Vašu stránku.

Záver

Dôležitosť pageranku nie je až taká vysoká, ako veľa tvorcov stránok predpokladá. Oveľa dôležitejšie pri rozbehu projektu je venovať sa kvalitnému obsahu.