Výsledky volieb z pohľadu SEO

Už takmer každý rok sa stretávame s voľbami, je jedno či ide o prezidentské voľby, parlamentné, voľby zástupcov samosprávy a podobne. O ich priebehu sa veľa dozvedáme najmä z médií. Je však veľa ľudí, ktorí majú snahu vyhľadávať aktuálne výsledky volieb online na internete.

Jediné, čo je možné v tom čase nájsť prostredníctvom vyhľadávačov sú staršie výsledky volieb, a okrem nich stránky venujúce sa problematike vyhľadávania.

Hlavným problémom je, že žiaden z vyhľadávačov nie je schopný už pár hodín po voľbách mať zaindexované stránky s výsledkami. Oficiálne výsledky volieb sa objavia najčastejšie na stránkach štatistického úradu až po úplnom zrátaní hlasov a overení správnosti rátania. V tom čase už bývajú dostupne predbežné výsledky na stránkach internetových denníkov.

Je teda možné zabezpečiť vyhľadateľnosť výsledkov v čase bezprostredne po konaní volieb?

Teoreticky áno, ale:

Štatistický úrad by sa musel predpripraviť a zabezpečiť vytvorenie stránky výsledkov v čase pred konaním samotných volieb a následne po zrátaní hlasov aktualizovať spomínanú stránku. Tým by sa dosiahlo zaindexovanie stránky vyhľadávačmi a jej následné zobrazovanie vo výsledkoch hľadania v čase konania volieb.

Ďalším problémom je zvládanie náporu záujemcov o informácie servermi. Stránky štatistického úradu pár hodín po voľbách sú doslova bombardované požiadavkami na zobrazenie. Tento nápor nie je možné zvládnuť, nakoľko servery nie sú dimenzované na takúto silnú záťaž a teda následne dochádza ku kolapsom stránok.

V súčasnosti je teda najspoľahlivejší spôsob, ako získať aktuálne informácie o priebehu a výsledkoch volieb, sledovať spravodajstvo poskytované spravodajskými servermi.