SEO - Search Engine Optimization

Na tému Tvorba webových stránok už boli popisané množstvá návodov a príručiek. Veľká časť z nich sa zaoberá iba grafickým stvárnením stránok, no o optimalizácii pre vyhľadávače v nich nie je ani zmienka.

Moje stránky vyzerajú pekne, a napriek tomu majú minimálnu návštevnosť. Čím to je? ...s takouto otázkou sa stretávam pomerne často.

Návštevnosť stránok sa dá zabezpečiť jedine tak, že o nich ľuďom "povieme". Je možné zaplatiť si reklamnú kampaň v médiách, rozniesť letáky, prípadne využiť iné spôsoby reklamy. Ďalšou možnosťou, ako ukázať na svoje stránky je využiť služby vyhľadávačov.

Vyhľadávače

katalógové

stránku iba pridáte do katalógu (po jednoduchej registrácii). Dôležité je zaradenie do najvhodnejšej kategórie katalógu, keďže užívatelia prehľadávajú katalóg podľa kategórií.

fulltextové

tento typ vyhľadávača neposkytuje možnosť zaradenia stránok. O tom ktorú stránku zaradí, a na akej pozícii vo vyhľadávaní sa bude zobrazovať rozhoduje prostredníctvom svojho robota, ktorý prechádza dostupné stránky na internete, a snaží sa identifikovať ich obsah a kvalitu. Najvýznamnejším fulltextovým vyhľadávačom je nepochybne Google, najznámejšie u nás sú Jyxo (využíva ho napr. Azet.sk, Atlas.sk) a Morfeo (Centrum.sk).

Optimalizácia

Týka sa hlavne fulltextových vyhľadávačov. Optimalizáciu v podstate môžeme nazvať procesom, pri ktorom sa snažíme vyhľadávač "presvedčiť" o tom, že naša stránka je tá najlepšia v danej oblasti. Hodnotenie kvality stránky je reprezentované prostredníctvom PageRanku. Čím je vyšší, tým sa bude odkaz na stránku nachádzať na lepšej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania.

Pagerank

Je teda akýmsi ukazovateľom kvality stránok. Jeho hodnota nie je závislá iba od obsahu samotnej stránky, ale vplýva naňho aj počet a PageRank stránok na ňu odkazujúcich.

Pri torbe webu teda nestačí zamerať sa iba na dizajn, ale je potrebné zvažovať aj fakt, že musí existovať možnosť, ako naše nové stránky nájsť v nespočetnom množstve existujúcich webov.