Poplatok za platenie faktúry v predajni?

Predčasom rozvírila kľudné hladiny slovenského mobilného mora správa o zavedení poplatku za uhradenie faktúry v predajniach Orange. Teraz, po pár mesiacoch, sa k podobnému kroku odhodlal aj T-Mobile.

Možno na prvý pohľad znie táto správa ako obmedzovanie platiacich zákazníkov, no pravdepodobne asi neexistuje iný spôsob, ako prevychovať náš malý národ.

Vždy som fascinovaný, prečo stále tak veľa ľudí platí faktúry za služby „manuálne“, napriek tomu, že je dostupných tak veľa možností ako sa tomuto úkonu vyhnúť, a získať tým drahocenný čas. Cesta k bankomatu, cesta do predajne, vystátie rady, a v neposlednom rade nutnosť pamätať na splatnosť faktúry... Je to rituál, alebo jednoduchá neschopnosť prijať niečo nové?

Verím, že zavedenie takýchto poplatkov spôsobí odbúranie chronických platičov zo značnových predajní. A tým skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných mobilných služieb.

Teda: Poplatky za platenie faktúry? Konečne!