Roaming v Európe - pomôže regulácia cien?

Dnes Európsky parlament schválil nariadenie o výraznom znížení poplatkov za využívanie mobilých telefónov v zahraničí. Bude mať tento krok priaznivé efekty, alebo spôsobí zmeny cien iných služieb?

Ak rada ministrov pre telekomunikácie EU schváli toto nariadenie už 7. júna, zostane operátorom mesiac sa zavedenie nižších tarifných cien.

V takomto prípade by už letné dovolenkové hovory mohli prebiehať v cenách pridržiavaných pri zemi. Konečne nastala situácia, kedy nebude treba rozmýšľať, či v zahraničí prijať hovor, alebo naň zareagovať až po návrate domov. Väčšina obyvateľov môžespomínanú výhodu využiť len počas dovoleniek, prípadne zahraničných služobných ciest, no pre ľudí obývajúcich pohraničné oblasti a často cestujúcich mimo naše Slovensko to bude výrazný krok vpred.

Nad vecou však zostáva visieť veľký otáznik. Zrieknú sa operátori časti svojho zisku, ktorý plynie z roamingových poplatkov, alebo budú tento rozdiel kompenzovať zvýšením ciem iných služieb?